Tag - motor

งานสติ๊กเกอร์ติดรถ เราก็รับน๊าาา….

งานออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถ ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุก, สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ, สติ๊กเกอร์ติดรถคอนเทนเนอร์, สติ๊กเกอร์ติดรถตู้, สติ๊กเกอร์ติดรถส่งของ, สติ๊กเกอร์ติดรถเก๋ง, สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ทั่วๆ ไป สำหรับทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาให้สินค้าของคุณ ได้ทั้งผลงาน, ตัวอย่างงาน, ช่องทางติดต่อ หรือภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของคุณ อีกทั้งยังสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับรถยนต์หรือรถส่งของของคุณ ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน ดูแล้วรู้ได้ว่ามาจากแหล่งเดียวกัน การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างที่สำคัญ เช่น ขนาดพื้นที่แต่งละจุดของตัวรถ ที่แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อรถ ย่อมมีไม่เท่ากัน ต้องอาศัยการวัดขนาดที่ละเอียด เข้าใจตัวงานว่า จะนำไปใช้ในการออกแบบอย่างไร หรือควรวัดบริเวณไหนที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องวัดกันละเอียดเป็นมิลลิเมตร รวมทั้งการแสดงตำแหน่งรบกวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมือจับ, รอยพับ, ร่อง, กระจก, กลอน, บานพับ หรือแม้แต่องศาของตำแหน่งนั้นๆ ผลงานชิ้นนี้ เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท 7. พิมพ์สติ๊กเกอร์ จำกัด (https://www.7pimsticker.com/) ซึ่งรับงานชิ้นนี้มาส่งมอบให้กับเรา โดยการวัดขนาดพื้นที่แบบละเอียดมาให้โดยช่างผู้เชี่ยวชาญทางรถยนต์ เพื่อให้เราทำงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าและค่าความผิดพลาดให้กับบริษัทเองด้วย เมื่อการออกแบบเสร็จสิ้น ก็สามารถส่งพิมพ์ได้ทันที ด้วยเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์คุณภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน สีไม่ซีดจางได้ง่าย ไม่หลุดร่อนได้ง่ายเพราะความร้อนของอากาศ รวมถึงการติดตั้งโดยช่างติดตั้งผู้ชำนาญงาน ง่ายๆ แบบครบวงจร ด้านการออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถนั้น...