Tag - filtercoffee

แนะนำเพจใหม่ของเรา

เพจใหม่ของผมและเพื่อนอีกหลายคน ที่ตั้งใจจะนำเสนองาน Craft ในรูปแบบของสินค้าต่างๆ ที่เราผลิตขึ้นมาเอง ใช้ไอเดียและมุมมองของเราเอง เพื่อสร้างสินค้าบางอย่าง ที่จะสนองความชอบของเรา ความอยากให้มีแบบนี้ของเรา หรืออยากทำออกมาด้วยรูปแบบที่เราอยากได้ เราจึงสร้างเพจ Craft Companion ขึ้นมา ความหมายของงาน Craft คือ งานฝีมือในรูปแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน ที่ไม่ใช่เชิงอุตสาหกรรม แต่ความหมายค่อนไปทางหัตถกรรมเสียมากกว่า ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนจนชำนาญ ไปจนถึงการนำทักษะนั้นมาประกอบกันเข้ากับมุมมองและความคิด มีความแตกต่างกับงานศิลปะโดยตรงอยู่เล็กน้อย ตรงที่งาน Craft จะมุ่งเน้นทักษะและฝีมือ ในขณะที่งานศิลปะ อาจมุ่งเน้นด้านความหมายและการสื่อสารมากกว่า ผมและเพื่อนกลุ่มหนึ่ง เราผ่านการเรียนในโรงเรียนศิลปะมาด้วยกันในช่วงหนึ่ง ที่ทุกวันนี้ เราหลายคน ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในแวดวงนี้อยู่อีกไม่น้อย บ้างก็ยึดเป็นอาชีพหลัก ไม่ว่าจะเป็นศิลปินสร้างงานศิลปะ เป็นครูสอนศิลปะ เป็นช่างปั้น หรือขยับออกไปเล็กน้อย ก็มีนักออกแบบ บ้างก็เป็นอาชีพเสริม หรืองานอดิเรกในยามว่าง เมื่อผมเริ่มงานลักษณะ Handmade ขึ้นมา 1 รูปแบบ คือการทำสมุดทำมือ ซึ่งเป็นงานของผมเพียงคนเดียว มีไอเดียมาจากความชอบสมุด เห็นใครถือสมุดสวยๆ เป็นต้องหันดู และอยากมีสมุดเป็นของตัวเอง และผมก็นึกอยากทำสมุดของตัวเองขึ้นมา และหวังว่า สมุดนั้น จะเป็นที่พออกพอใจของคนอื่นๆ เมื่อทำสมุดแล้ว...