Tag - ซอมบี้

Happiness (รีวิวซีรีส์ Netfrix)

ผมเคยมองตัวเองและสังคมรอบด้านเอาไว้ เมื่อคราวโควิดแพร่ระบาดใหม่ๆ เป็นเหตุผลให้เราต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน เว้นระยะ ไปจนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความคิดอ่านของเราไปหลายอย่าง ใหม่ๆ ผู้คนเริ่มตื่นตัวกัน หน้ากากอนามัยขาดตลาด จากที่ขายกันชิ้นละไม่กี่บาท ขยับไปเป็นสิบเท่า สินค้าหลายอย่างขาดตลาดจากการกักตุนของผู้ใช้ และผู้ขายที่รอขึ้นราคา ไปจนถึงกรณีที่ผมเคยเกือบต้องทะเลาะกับชายคนนึง ที่ไม่พยายามเว้นระยะห่างกันในเคาน์เตอร์คิดตังค์ ผมเคยพูดว่า คนเราทุกคน ล้วนเป็นคนดี แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนคนที่คิดดีไฝ่ดี ให้กระทำอะไรที่เลวร้ายออกไปได้ คนต้องถูกเรียกว่า คนเลว ไปในที่สุด ปัจจัยนึงที่สำคัญคือ "ความเห็นแก่ตัว" นั่นเอง การกลัวเสียเปรียบ กลัวผิดพลาด กลัวไม่เท่าทันคนอื่น กลัวต้องเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้ กลัวไม่พอจนต้องเผื่อ กลัวความขาดแคลนในวันข้างหน้า กลัวจะต้องแย่กว่าคนอื่น นั่นคือเหตุผลหลักๆ ที่ทำให้เราจำเป็นต้องคิดเห็นแก่ตัว เมื่อเราเริ่มคิดเห็นแก่ตัว และเริ่มประพฤติตัวด้วยความคิดแบบนี้ไปหลายๆ ครั้ง เราจะเริ่มชินกับมัน และเริ่มแสดงออกแบบนั้นได้อย่างไม่เคอะเขิน ไปจนทำไปโดยไม่คิดอะไร เพราะมีเหตุผลอธิบายตัวเองอย่างเต็มที่ ตามเหตุผลย่อหน้าบน ซีรีส์เรื่องนี้ แม้จะใช้ซอมบี้เป็นตัวเดินเรื่อง แต่มันกลับเป็นประเด็นรองไปจากการพูดถึงความคิดโดยใช้ข้ออ้างให้ตัวเองต่างๆ ซึ่งเข้าใจว่า ผู้สร้างคงคาดหวังจะชี้ประเด็นนี้ให้สังคมแลเห็น ถ้าจับตัวละครทุกตัว มาขยายความ ผมเชื่อว่า เราจะพบตัวเราเอง ซ่อนอยู่ในตัวละครซักตัว หรือมากกว่านั้น ผมเองก็ยอมรับ คราวน้ำท่วมใหญ่ ผมก็หาถุงทราย แผ่นพลาสติก เทปกาว...