Logo, Corporate Identity

งานออกแบบโลโก้ (Logo), เอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity), สิ่งพิมพ์สำนักงาน (Stationery Elements)

Portfolio Description

สิ่งสำคัญที่จะสามารถสร้างตัวตนให้กับสินค้าของท่าน หรือบริษัทห้างร้านของท่าน หรือแม้แต่ร้านค้าออนไลน์ และสินค้าออนไลน์ของท่าน คือ โลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ ดังจะเห็นได้จากแม้กระทั่งสินค้าพื้นบ้าน หรือสินค้าเล็กๆ ที่นำเข้ามาขายจากจีนผ่านสื่อออนไลน์ ยังต้องทำโลโก้เพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้า ขณะที่บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรณ์ที่ใหญ่ขึ้นมา ก็จำเป็นต้องมีโลโก้เพื่อใช้ในการจดทะเบียนและทำตรายาง รวมทั้งสามารถเป็นสื่อแรกที่จะสร้างความรู้สึกต่อแบรนด์ ต่อองค์กร หรือต่อสินค้าได้ โลโก้จึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ในการสร้างองค์กรหรือผลิตภัณฑ์

การออกแบบโลโก้นั้นมีได้หลายระดับ การสินค้าของท่านเป็นสินค้าเล็กๆ ขายออนไลน์ ไม่ได้จดทะเบียนการค้า โลโก้ของท่านสามารถจัดทำได้โดยไม่ต้องคิดถึงข้อจำกัด และสามารถทำได้ในราคาไม่แพง อันนี้เราทำได้ หรือหากท่านต้องการจดทะเบียนโลโก้ให้กับองค์กร หรือสินค้าของท่าน โลโก้ของท่านจะมีข้อบังคับเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง ในขณะที่การออกแบบต้องสื่อความหมายได้ตามที่ท่านต้องการ และมีความงามเป็นที่น่าจดจำ เราก็ทำให้ท่านได้เช่นกัน

หรือแม้แต่หารท่านเป็นองค์กรใหญ่ สินค้าใหญ่ ต้องการสร้างใหม่, ผลิตสินค้าตัวใหม่ กรือต้องการรีแบรนดิ้งให้กับองค์กร สร้างกฏเกณฑ์ข้อบังคับที่จะเป็นการสร้างรูปแบบของตัวตนขององค์กร เช่น สีประจำบริษัท, ลักษณะฟอนท์ที่ต้องการใช้ในทุกงานของบริษัท การวางเลย์เอาท์งานต่างๆ ที่เป็นผลงานของบริษัทให้มีรูปแบบเดียวกัน นั่นคือการสร้าง Corporate Identity ให้กับองค์กรหรือสินค้า เราก็สามารถทำให้กับท่านได้ ด้วยประสบการณ์ที่เคยทำมาแล้วในทุกรูปแบบ

แชร์เลย
More Information