Logo ของคุณ

Logo ของคุณ

โลโก้ (Logo) คือตราสัญลักษณ์สำหรับไว้เป็นภาพแทนตัวของคุณ, องค์กรของคุณ, หน่วยงาน, มูลนิธิ, กลุ่ม, สินค้า, บริการ, หรืออะไรก็ได้

โลโก้ อาจเป็นภาพที่สื่อความหมายให้คิดถึงสินค้า, แนวคิด, นโยบาย, ตัวตน, ความต้องการ, ความฝัน, ความชอบ, หรือแม้แต่หลักฮวงจุ้ย

การออกแบบโลโก้ที่ดีนั้น สามารถทำให้ภาพ 1 ภาพ หรือสัญลักษณ์ 1 รูปแบบ เป็นดั่งงานศิลปะชิ้นนึงได้เลยทีเดียว เพราะกระบวนการคิด ทำ และการสื่อสารความหมาย ต้องใช้ทั้งจินตนาการ, ครีเอทีฟ, หลักการ, มาตรฐาน, ความหมายของรูปทรง, ความหมายของสี, แฟชั่น, ไปจนถึงข้อแม้ใดๆ

ยิ่งถ้าหากโลโก้นั้น นำไปใช้กับองค์กรณ์ที่มีสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในสำนักงาน, หรือสื่อที่ใช้สำหรับโฆษณาต่างๆ ยิ่งต้องมีหลักเกณฑ์มากมายไว้ควบคุมและดูแลการใช้ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีที่สุด และสร้างตัวตันขององค์กรหรือสินค้าได้ดีที่สุดอีกด้วย เมื่อภาพโลโก้ชิ้นนั้น ติดอยู่บนสินค้า นั่นแทบจะหมายความได้ว่า เมื่อผู้คนมองภาพสินค้านั้น จะมองเห็นองค์กร หรือตัวตนของคุณอยู่ควบคู่ไปกับสินค้านั้นๆ ด้วย ดังนั้น โลโก้อาจมีความหมายและความสำคัญต่อองค์กร มากกว่าสินค้าก็ได้ เพราะองค์กรหนึ่ง อาจผลิตสินค้าได้หลายรูปแบบ และมีเวลาดำเนินการของสินค้าแต่ละชิ้น เวลาอยู่ในตลาดของสินค้านั้นๆ แต่โลโก้จะอยู่สร้างภาพจำให้กับองค์กรได้นานกว่านั้น อาจยาวนานเป็น 5 ปี 10 ปี จนกว่าคุณจะคิดออกแบบใหม่ ซึ่งคงไม่มีหน่วยงานไหน ออกแบบโลโก้หน่วยงานใหม่ทุกๆ ปีแน่ๆ

ผมเคยแยกแยะโลโก้ที่มีการรับทำ รับออกแบบไว้ในตลาดอยู่ 3 กลุ่ม https://www.facebook.com/we.are.the.choice.you.can.choose/posts/136954717944440

กลุ่มแรก คือโลโก้สินค้าขนาดเล็ก, โลโก้สินค้าเฉพาะกิจ, สินค้าจ้างผลิตที่ขายกันในตลาดออนไลน์ เช่น โลโก้ของเจลล้างมือ, หน้ากากอนามัย (ที่เมื่อพักนึง มีผลิตขายกันเป็นพันๆ เจ้าในตลอดออนไลน์) โลโก้เหล่านี้ เป็นโลโก้เฉพาะกิจ หรือไม่ได้จดทะเบียนการค้า สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามใจชอบไปได้เรื่อยๆ ดังนั้น โลโก้รูปแบบนี้จะเป็นโลโก้ราคาเริ่มต้น อาจมีราคาตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงไม่กี่พันบาท

กลุ่มที่ 2 คือโลโก้ขององค์กร, โลโก้ของร้านค้า, โลโก้ของสินค้า, โลโก้ของธุรกิจแบบเริ่มต้นหรือขนาดเล็ก และใช้ออกสื่อน้อย อาจใช้แค่สำหรับจดทะเบียนธุรกิจ หรือทำป้ายหน้าร้าน,ห ป้ายหน้าบริษัท โลโก้พวกนี้ ต้องใช้มาตรฐานงานพิมพ์กำกับเพิ่มเติมจากความหมายและความสวยงาม อาจเป็นโลโก้ที่ไม่มีภาพหวือหวาเป็น 3D แต่พร้อมจะเป็นงานพิมพ์ต่างๆ ได้ เช่น โลโก้บนซองจดหมาย, โลโก้บนกระดาษจดหมาย, โลโก้บนนามบัตร, และการเปลี่ยนเป็นงานสีเดียวเพื่อใช้ในบางลักษณะงาน เช่น โลโก้บนใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี การออกแบบโลโก้ลักษณะนี้ ต้องมีการนำไปใช้สำหรับงานพิมพ์จริงได้ด้วย การใช้สี, การเลือกน้ำหนัก การเลือกองค์ประกอบที่รองรับส่วนประกอบอื่นๆ จึงมีความสำคัญขึ้น เมื่อพิมพ์ลงนามบัตร อาจเล็กลงเหลือ 3 ซม. หรือทำป้ายชื่อบริษัท อาจขยายได้เป็นเมตรหรือหลายเมตรได้ และความสำคัญขององค์ประกอบของโลโก้นั้นๆ จะไม่หายไป เมื่อถูกพิมพ์เป็นงานสีเดียว หรือถูกใช้เป็นงานพิมพ์สีตายโดยการซิลค์สกรีน เช่นการพิมพ์บนลังกระดาษ

กลุ่มที่ 3 คือโลโก้ขององค์กรขนาดใหญ่ ที่นอกจากจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดคล้ายกลุ่มที่ 2 แล้วนั้น ยังต้องเพิ่มเติมรายละเอียดขึ้นไปอีกมาก ตามที่ผมอธิบายไว้ด้านบน คือ มันจะต้องถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร, ภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องคิดควบคู่ไปกับลักษณะการใช้งานต่างๆ ด้วย มีสีประกอบ มีลักษณะของ Font ประกอบ (ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสีและ Font ที่ใช้ในองค์กรนั้นด้วย) รวมทั้งวิธีและรูปแบบของการนำโลโก้นั้นไปใช้งานบนสื่อต่างๆ เช่น โลโก้บนงานโฆษณา, โลโก้บนสิ่งพิมพ์ต่างๆ, หรือกระทั่ง โลโก้บนหลังคาตึกขององค์กร จึงจำเป็นที่จะต้องสร้าง Corporate Identity ไว้คอยกำกับการใช้งานโลโก้ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง บางครั้ง บางองค์กรจึงต้องมีคู่มือการใช้งานโลโก้และองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นเอาไว้ เพื่อการบังคับใช้งานให้เป็นไปในแนวทางรูปแบบขององค์กรที่กำหนดเอาไว้แล้ว และไม่แปลกแยกไปกว่างานอื่นๆ และมันจะสามารถส่งผลกลับมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและน่าจดจำสำหรับองค์กรนั้นๆ ด้วย โลโก้รูปแบบนี้จึงมักถูกทำมาในราคาที่แพง อาจมีราคาตั้งแต่หลักหมื่น ไปจนหลายล้านเลยก้ได้ เพราะคุณ จะไม่ได้รับแต่ไฟล์โลโก้เพียงอย่างเดียว แต่จะได้องค์ประกอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับภาพลักษณ์องค์กรเอาไว้ทั้งหมด เช่น สิ่งพิมพ์สำหรับองค์กร (Stationery), การตกแต่งและการบังคับใช้ส่วนประกอบต่างๆ ขององค์กร เช่น การใช้สีทาอาคาร การเลือก Font หรือรูปภาพที่จะนำมาประกอบในอาคาร, งานต่างๆ ทั้งสิ้นค้าที่มีโลโก้ประกอบ, สื่อการขายต่างๆ ทั้งหมด

นี่คือความสำคัญของโลโก้ ที่คุณควรจะให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มแรก ไม่ว่าคุณหรือองค์กรจะอยู่ในกลุ่มไหน แต่การให้ความสำคัญที่จะเลือกใช้และทำออกมาให้ดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ของคุณและองค์กร จึงเป็นความจำเป็น

เรามีความเข้าใจในความแตกต่างเหล่านี้ ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้น เราจึงพูดได้ว่า เราจะสามารถสร้างโลโก้ให้เป็นอย่างที่คุณจะพอใจ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคุณและองค์กรได้ โดยเริ่มจากทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับตัวคุรหรือองค์กรของคุณ และสื่อสารผ่านการออกแบบให้ตรงกับความต้องการที่คุณมีได้

เราเป็นนักออกแบบ เราจึงทำภาพให้เห็นว่า ในองค์กรชื่อเดียวกัน (dib) เมื่อต้องกลายเป็นองค์กรหรือสินค้าอะไร เราจะปรับเปลี่ยนมันได้อย่างไร และเราจะคำนึงถึงส่วนประกอบอะไรบ้าง เพื่อบอกว่า องค์กรนั้นๆ มีสินค้า, บริการ หรือสายงานแบบไหน และมีคอนเซ็ปท์ขององค์กรแบบไหน

เราก็ทำให้เป็นได้ http://dibdsign.com/portfolio/logo-corporate-identity/

จะให้เราเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะ?

แชร์เลย

Share this post