จบปัญหา! เรื่องที่มักเข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ