About Me

DIBDSIGN


DIBDsign (ดิบดีไซน์) คือเพจรับงานออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ครับ เราเป็นฟรีแลนซ์ที่หวังจะรองรับงานออกแบบกราฟิกให้ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโลโก้, ออกแบบแผ่นพับ โบรชัวร์, ออกแบบหนังสือ, ออกแบบ Company Profile, ออกแบบงานโฆษณาทั้งสิ่งพิมพ์และดิจิตอล ไปจนถึงงานรูปแบบต่างๆ ที่มีมากมายหลากหลายประเภทที่มีกันอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มีรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาในแต่ละวัน และคาดหวังที่จะทำตัวเองให้เป็น One Stop Service ที่สามารถรองรับทุกความต้องการได้ครบถ้วน เพราะนอกจากเราจะเป็นนักออกแบบ แต่เรายังมีเครือข่ายที่สามารถรองรับงานพิมพ์ออฟเซ็ต, งานพิมพ์ดิจิตอล, งานพิมพ์อิงค์เจ็ท, งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ รวมทั้งเครือข่ายด้านอื่นๆ เช่น วีดีโอ, งานสร้างบู้ท หรือสายอื่นๆ อีกทั้งความพยายามที่จะรวบรวมเครือข่ายนักออกแบบไว้เป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าได้ในวันข้างหน้า

แชร์เลย